Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen vaatii vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Kun kyseessä on työsopimuksen purkaminen, päättyy työsopimus heti, eikä irtisanomisaikaa ole. Syyt joiden vuoksi työsopimus voidaan työnantajan puolelta purkaa, ovat erittäin painavia ja esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajan voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa.

Myös työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Kun kyseessä on työsopimuksen purkaminen, ei noudateta irtisanomisaikoja. Työsopimuksen purkaminen ei ole mahdollista heppoisin perustein ja edellyttääkin erityisen painavaa syytä. Normaalisti kun määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta, voi myös määräaikaisen työsopimuksen purkaa. Työsopimusta ei voi purkaa esimerkiksi tuotannollista syistä, vaan syiden on aina liityttävä työntekijään ja oltava raskaammat kuin irtisanomistilanteessa.

Mikäli työsopimus puretaan laittomasti työnantajan puolelta, voi korvauksien määrä työntekijälle olla jopa 24 kuukauden palkka ja vähintään kolmen kuukauden palkka.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen, jos hänellä on erittäin painava syy. Tällöin ei tarvitse huomioida irtisanomisaikaa eikä työsopimuksen kestoa. Tällainen syy on esimerkiksi työntekijän sopimuksesta, laista tai työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vakava laiminlyönti, ettei työnantajalta voi kohtuudella odottaa irtisanomisajan noudattamista. Myös työntekijän työpaikan ulkopuolella oleva käytös voi johtaa työsopimuksen purkamiseen. Mikäli työntekijä jättää tulematta ilman lupaa työpaikalle vähintään seitsemänä päivänä ilmoittamatta, voi työnantaja purkaa työsuhteen. Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsuhteen velvoitteita radikaalisti. Lyhyesti Työsopimuksen purkaminen vaatii aina vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen.