Työsopimuksen päättäminen

Tässä artikkelissa katsomme kuinka työsopimuksen päättäminen tapahtuu. Päättämiseen vaikuttaa oletko määräaikaisessa vai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Löydät tästä kirjoituksesta ohjeet molempien sopimuksien päättämiseen.

Työsopimuksen päättäminen

Työsopimuksen päättäminen voi tapahtu muutamilla eri tavoilla riippuen sopimuksen laadusta. Yleisin tapa on irtisanoutuminen toisen sopimusosapuolen halusta. Työsopimuksen voi myös purkaa tietyillä periaatteilla, milloin irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa. Sopimus voi myös umpeutua automaattisesti tietyn määräajan puitteissa, jos niin sopimukseen on kirjattu.

Joskus työsopimusta ajatellaan päättyneeksi, kun työntekijä on lomautettu. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka työnteko ja palkan maksaminen ovatkin keskeytyneet. Työsopimus kuitenkin jatkuu taustalla ja se päättyy vasta kun jokin ylläolevista ehdoista täyttyy.

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin eri sopimusmuotoja ja kuinka sopimuksen päättäminen tapahtuu sopimustyyppikohtaisesti.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen käytännössä mistä syystä tahansa. Kuitenkin hänen tulee noudattaa sopimukseen kirjattua tai lainmukaista yleistä irtisanomisaikaa. Työsuhde päättyy virallisesti vasta, kun irtisanomisaika on päättynyt. Irtisanoutuminen ilman pätevää syytä voi johtaa työntekijän karenssiin, mikä tarkoittaa työttömyysetujen menettämistä määräajaksi heti irtisanoutumisen jälkeen.

Työntekijää koskeva irtisanomisaika on alle viiden vuoden työsuhteissa 14 päivää ja yli viiden vuoden työsuhteissa 30 päivää, ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu.

Työntekijä voi päättää työsopimuksen käytännössä missä tilanteessa tahansa, kuten lomalla, sairaslomalla, vuorotteluvapaan aikana tai vaikka hoitovapaalle. Irtisanotumisesta kannattaa lukea lisää sivuilta Irtisanoutuminen.fi.

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisten ja painavien syiden takia. Käytännössä tämä tarkoittaa usein työsopimuksen tai lainmukaisten velvollisuuksien rikkomista tai laiminlyöntiä. Työnantaja voi myös irtisanoa sopimuksen taloudellisesta tai tuotannollisesti syystä. Siinä tapauksessa hänen tarjoamansa työn on täytynyt merkittävästi vähentyä olennaisesti ja pysyvästi. Työntekijä täytyy silloin myös yrittää sijoittaa uudelleen tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Mikäli näin ei voida tehdä, voi työnantaja irtisanoa sopimuksen.

Kun työnantajalla on pätevä syy, voi hän irtisanoa sopimuksen vaikka työntekijä olisi työssä, hoito – tai vuorotteluvapaalla. Tietyissä tilanteissa kuitenkin työntekijöillä on ns. tehostettu irtisanomissuoja. Tämä suojaa koskee perhevapaita, jolloin työntekijää ei voida irtisanoa, vaikka ilmoitus irtisanomisesta voidaankin toimittaa. Silloin irtisanominen voi tapahtua, kun vapaa päättyy.

Työnantajaa koskee irtisanomisaika, mikä on 1 – 6 kuukautta riippuen työsuhteen kestosta. Tässä tarkat ajat.

Vuosi tai vähemmän            14 vrk
1 – 4 vuotta                              1 kk
4 – 8 vuotta                              2 kk
8 – 12 vuotta                            4 kk
yli 12 vuotta                             6 kk

Irtisanomisajasta voidaan kuitenkin sopia erikseen työsopimuksessa. Kuitenkin irtisanomisajan maksimipituus on kuusi kuukautta.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus on voimassa vain tietyn, ennalta sovitun, ajanjakson ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteen päättyminen on ennalta määritelty. Määräaikaista työsopimusta sovittaessa, tulee sopimukseen määritellä määräaikaisuuden syy sekä kesto.

Työsopimukseen päättäminen on määräaikaisen työsopimuksen osalta vaikeaa, ellei sopimukseen ole erikseen kirjattu irtisanomisaikaa. Silloin sopimusta koskevat samat säädökset kuin toistaiseksi voimassa olevaan työsopimustakin. Mikäli näin ei tehdä, ei sopimusta voi irtisanoa vaan se päättyy kun määräaika on umpeutunut tai sopimuksessa sovittu työ on tehty. Jos irtisanomisaika on määritelty niin silloin sopimus päättyy kun se umpeutuu.

Määräaikaisen sopimuksen voi kuitenkin purkaa, jos purkamisen ehdot täyttyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa aina sitä, että toinen osapuoli on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai rikkonut lakia.