Työehtosopimuslaki

Laissa sanotaan melko monenlaisia asioita työehtosopimuksista. Tässä artikkelissa on tiivistettynä pääkohdat

Työehtosopimus on lain mukaan sopimus, jonka yksi tai useampi työantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäyhdistyksen kanssa. Siinä sovitaan ehdoista, joita on työsopimuksissa tai työsuhteissa on noudatettava. Sellaisen työehtosopimuksen mitä ei ole tehty määräajaksi voi irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta. Irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja työntekijä, joka tahallaan rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, voidaan tuomita sakkoihin. Sakot ovat työnantajalle enintään 23 500 euroa ja työntekijälle enintään 230 euron hyvityssakko.

Työehtosopimuksia on  Suomessa normaalisitovia ja yleissitovia. Normaalisitovat sopimukset velvoittavat vain niitä osapuolia, jotka ovat nimet laittaneet paperiin tai jotka kuuluvat johonkin järjestöön, joka on laittanut nimensä paperiin. Normaalisitovaa työehtosopimusta joutuu noudattamaan, vaikka työntekijä ei kuuluisi sopimuksen solmineeseen järjestöön.

Yleissitovat työehtosopimukset taas vaikuttavat myös sellaisiin työnantajiin, jotka eivät ole laittaneet nimeään mihinkään paperiin tai eivät kuulu mihinkään järjestöön, joka olisi laittanut nimeään paperiin. Nämä jutut sovitaan valtakunnallisella tasolla toimialakohtaisesti. Suomessa käytännössä jokin isompi työehtosopimus koskee kaikkia, koska yleissitovia sopimuksia on suomessa paljon ja 90 % työntekijöistä kuuluu niiden sisälle.

Kannattaa lukea lisää tietoa Finlexin sivuilta