Työehtosopimus

Haluatko tietää mitä työehtosopimus tarkoittaa tai sisältää? Kokosimme kattavan artikkelin aiheesta sekä työnantajille, että työntekijöille. Nämä työehtosopimukseen liittyvät asiat jokaisen tulisi tietää.

Työehtosopimus

Työehtosopimus (lyhennetään nimellä TES) on työntekijäjärjestöjen sekä työnantajien järjestöjen tai työnantajan välinen sopimus. Se tehdään alakohtaisesti. Siinä määritellään työehdoista, kuten palkoista, lomista, työajoista sekä muista velvollisuuksista ja eduista. Nämä sopimukset tehdään usein palkansaajan ammattiaseman perusteella, tietysti sen lisäksi, että ne ovat myös toimialakohtaisia.

Työehtosopimuksista sovitaan sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla.

Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia. Katsotaan seuraavaksi mitä nämä kaksi eri termiä tarkoittavat ja merkitsevät käytännössä.

Yleissitova työehtosopimus

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että kaikkien tietyn alan työnantajien tulee noudattaa sen määräyksiä, kun niistä on sovittu valtakunnallisella työehtosopimuksella. Nämä sopimukset myös määritellään tietylle ajanjaksolle kerrallaan. Suomessa noin 90 prosenttia työntekijöistä kuuluu jokin tälläisen sopimuksen piiriin.

Yleissitovia työehtosopimuksia kirjataan Suomessa tällä hetkellä silloin kun sen allekirjoittaneiden työantajien palveluksessa on yli sen alan työvoimasta. Yleissitovuuden vahvistaa erillinen vahvistamislautakunta, mikä työministeriön alainen toimija. Tämä koskee vain yksityistä sektoria. Julkisella puolella työehtosopimukset kattavat kaikki palkansaajat, joten yleissitovuutta ei tarvitse arvioida vaan se on vakio.

Normaalisitova työehtosopimus

Normaalisitova työehtosopimus koskee vain sen allekirjoittaneita tai järjestön jäseniä, jotka ovat olleet solmimassa sopimusta. Normaalisitovaa työehtosopimusta täytyy noudattaa myös niiden työntekijöiden ostalta, ketkä eivät kuulu sopimusta solmineeseen järjestöön.

Työehtosopimukset ovat pakottavia

Työehtosopimukset ovat Suomessa pakottavia. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimukset asettavat niin sanotusti minimiehdot tietyn alan sopimuksiin, eikä työntekijä voi sopia sitä huonompia ehtoja. Tästä asiasta voidaan kuitenkin asettaa poikkeus työehtosopimukseen. Pakkottavuudella tavoitellaan tasavertaista asemaa kaikille työmarkkinoiden osapuolille.

Työehtosopimusten kesto

Työehtosopimuksen sovitaan aina tietyksi määräajaksi. Tämä saattaa johtaa siihen, että ennen kuin uusi sopimus saadaan sovittua, voidaan olla ns. sopimuksettomassa tilassa. Se saattaa näkyä erilaisina lakkoina, saartoina tai työkieltoina työntekijöiden puolelta sekä työsulkuin työnantajien puolelta.