Työsopimus koeaika

Työsopimus koeaika on maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, jos kyseessä on alle 8 kuukauden työsopimus tai muuten 4 kuukautta. Työsopimus koeaika on sopimuksessa sen takia että koeaikana työntekijä ja työnantajat pystyvät varmistumaan siitä, että työ on sopivaa molemmin puolin. Työsopimuksen koeaikana on molemmin puolin mahdollista purkaa työsopimus päättymään välittömästi.

Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan käyttää asiattomasti ja tällaisia syitä ovat esimerkiksi raskaus tai sairausepäilyt. Myös ikä, kansallinen tai etninen alkuperä, sukupuolinen suuntautuneisuus, ammattiyhdistys- tai poliittinen toiminta tai muuten näihin verrattavissa olevat syyt, ovat kiellettyjä purkusyitä. Työntekijän puolelta epäasiallisena syynä työsopimuksen purkamiselle koeaikana on pidetty paremman vastikkeen uudelta työnantajalta. Sallittuina syinä on pidetty esimerkiksi sitä että työsuoritus ei vastaa työnantajan edellytyksiä. Myös työntekijällä on oikeus hyödyntää koeaikapurkua, jos työpaikka ei tunnu omalta. Esimerkiksi työpaikan ilmapiiri tai työ ei tunnu omalta.

Työsopimus koeaika on tarkoitettu työantajalle ja työntekijälle siihen, että molemmilla on mahdollisuus todeta vastaako tehty työsopimus puolin ja toisin etukäteisodotuksia. Koeajasta ja sen kestosta on sovittava työsopimuksessa. Mikäli koeajasta ei ole sovittu, eikä siitä ole merkintää työsopimuksessa, ei koeaikaa tällöin ole. Koeaika voidaan sopia samojen osapuolten välille vain kerran.

Kun käytetään koeaikapurkua, työnantajan olisi hyvä antaa työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi. Kun kyseessä on koeaikapurku, ei käytössä ole irtisanomisaikaa, vaan työsuhde päättyy välittömästi. Työsopimus koeaika on sopimuksessa sen takia että koeaikana työntekijä ja työnantajat pystyvät varmistumaan siitä, että työ on sopivaa molemmin puolin. Koeajasta täytyy sopia etukäteen ja se tulee ilmetä työsopimuksesta. Jos työsopimuksessa ei ole merkintää koeajasta, ei työsopimuksessa silloin ole koeaikaa. Koeajan pituus voi olla maksimissaan 4 kuukautta ja alle kahdeksan kuukauden työsopimuksissa maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta.