Tervetuloa! Työsopimus.fi – sivuston tarkoituksena on tuoda sinulle kaikki tarpeellinen tieto työsopimuksesta. Haluamme antaa sinulle valmiin työsopimuspohjan ladattavaksi heti. Voit kysyä sivuston ylläpidolta mitä tahansa aiheeseen liittyen sähköpostitse ja vastaamme sinulle pikimmiten tarvitsemasi tiedon kanssa.

Olemme koonneet tälle sivustolle sinua varten tietoa asioista, joita jokaisen tulisi tietää työsopimuksesta, sen tekemisestä ja päättämisestä, olit sitten työnhakija, työnantaja, opiskelija tai pitkän uran tehnyt ammattilainen.

Löydät kaikki kirjoituksemme selkeästi järjestyksessä arkistosivultamme. Pääset sinne täältä.

Jos haluat ladata työsopimuspohjan, voit ladata sen tästä.

Työsopimus

Katsotaan aluksi Wikipedian määritelmä työsopimukselle.

”Työsopimus on kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti tehty tahdonilmaisu (kaksipuolinen oikeustoimi), jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle tämän määrittelemään tehtävää, työtä, sovitulla tai määritellyllä (työ)paikalla tai -aluella, sovittuna (työ)aikana, työnantajan työnjohdon ja valvonnan alaisena, sovittua korvausta (palkka) vastaan.”

Käytännössä tämä voidaan suomentaa dokumentiksi, jonka avulla työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteesta ja sen ehdoista.

Työsopimuksen sisältö

tyosopimus
Työsopimuksessa täytyy ilmetä tiettyjä asioita. Työnantajalla on velvollisuus kertoa ne työntekijälle jossain muodossa, kun työsopimus kestää yli 30 päivää.

Sopimuksesta tulee löytyä ainakin seuraavat tiedot:

 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työntekopaikka
 • Työsuhteen muoto ja kesto 
 • Mahdollinen koeaika 
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työaika 
 • Sovellettava työehtosopimus 
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki säätelee useita eri asioita työsopimukseen ja työntekoon liittyen. Merkittävimpiä asioita koskevat työsopimuksen tekemistä työsuhteen vähimmäisehtojen määräytymistä sekä työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia. Laki määrittelee hyvin pitkälti esimerkiksi työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta. Joistakin asioista voidaan kuitenkin poiketa työsopimuksen tai työehtosopimuksen avulla.

Tutustu tarkemmin työsopimuslakiin.

Perinteisen työskentelyn vaihtoehdot

Kevytyrittäjyys alkaa olla yleisesti tunnustettu ja kiinnostava vaihtoehto perinteisen työsopimuksen solmimiselle, sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Mikäli tämäntyyppinen työsuhde kiinnostaa, kannattaa asiasta keskustella potentiaalisen työnantajan kanssa. Tapoja kevytyrittäjyyteen on kaksi. Voit perustaa toiminimen ja työskennellä sitä kautta. Tällaista mallia tarjoaa mm. OP Kevytyrittäjä. Toinen, se ”oikea” kevytyrittäjyys onnistuu Ukko.fi:n tyyppisen palvelun kautta, joka hoitaa kaikki paperiasiat puolestasi ja maksaa laskutuksen palkkana. Et siis muutu yrittäjäksi missään mielessä vaan pysyt palkansaajana.

Työehtosopimus

Työehtosopimuksia on kahdenlaisia. Ne voivat olla joko normaalisitovia tai yleisitovia.

Normaalisitovat työehtosopimuksen koskevat niitä osapuolia, ketkä ovat sopimuksen allekirjoittaneet tai kuuluvat järjestöön, joka on sopinut kyseisen sopimuksen. Normaalisitovaa työehtosopimusta tulee noudattaa myös, kun työntekijä ei kuulu sopimuksen tehneeseen järjestöön.

Yleissitovat työehtosopimukset koskevat kaikkia tietyn valtakunnallisen alan työnantajia. Heidän sopimuksistaan sovitaan koko alaa edustavassa työehtosopimuksessa. Nämä sopimukset määritetään tietylle ajalle kerrallaan.

Työehtosopimukset ovat pakottavia. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimuksissa ei voida sopia työnantajan ja työntekijän välillä työehtosopimusta huonompia ehtoja ellei siitä erikseen ole mainintaa työehtosopimuksesta. Sopimusten tarkoitus on turvata tasavertainen asema työmarkkinoilla.

Lue tarkempaa tietoa työehtosopimuksesta.

Työsopimuksen päättäminen

Työsopimuksen päättäminen riippuu työsopimuksen muodosta.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää irtisanomisella tai purkamisella. Silloin työntekijän voi myös lomauttaa, mutta itse työsuhde ei pääty, vaikka työnteko ja palkan maksaminen keskeytyykin.

Molemmat osapuolet eli työnantaja ja työntekijä voivat irtisanoa työsopimuksen, kun se on toistaiseksi voimassa oleva. Työnantaja ei sitä kuitenkaan voi tehdä ilman asiallista ja painavaa syytä. Tälläisena syynä voidaan pitää esimerkiksi työsopimuksen tai lain rikkomista tai vakavaa laiminlyöntiä. Työnantaja voi irtisanoa sopimuksen myös taloudellisesta tai tuotannollisesti syystä mikäli työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijää voida sijoittaa toisiin tehtäviin tai kouluttaa uuteen työtehtävään.

Työntekijä voi irtisanoutua käytännössä mistä syystä tahansa, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Kuitenkin ilman pätevää syytä irtisanoutuva työntekijä voidaan pistää jopa 90 päivän määräajaksi karenssiin, mikä johtaa työttömyysturvan menettämiseen tämän ajanjakson aikana. Mikäli tämä ei työntekijää haittaa, on hän muuten vapaa irtisanoutumaan halutessaan. Tämä tapahtuu jättämällä irtisanomisilmoitus.

Sekä työntekijä, että työnantaja ovat velvollisia noudattamaan irtisanomisaikaa. Sen maksimikesto on kuusi kuukautta. Mikäli asiasta ei ole erillistä mainintaa työsopimuksessa, on yleinen käytäntö, että työnantajan puolelta irtisanomis aika on 1-6 kuukautta ja työntekijän puolelta 14 – 30 päivää. Nämä ajat riippuvat työsuhteen kestosta.

Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen riippuu työsopimuksesta. Mikäli irtisanomisaikaa ei ole erikseen määritelty, ei kumpikaan osapuoli voi sitä irtisanoa sopimusta. Silloin työntekijän ja työnantajan tulee hoitaa sopimuksessa määrätyt velvollisuudet sen määräajan loppuun tai kunnes sovitty työtehtävä on hoitettu valmiiksi. Jos irtisanomisaika on erikseen määritelty, voi kumpi tahansa osapuoli irtisanoa sopimuksen samoilla ehdoilla kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Määräaikaisen työsopimuksen voi myös purkaa, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusta, velvollisuuksiaan tai lakia merkittävällä tavalla.

Lue lisää työsopimuksen päättämisestä.

Työsopimusmalli

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena. Haluamme tarjota sinulle valmista työsopimusmallia ladattavaksi. Voit hyödyntää sitä olit sitten työnantaja tai työntekijä. Sopimus on saatavissa helposti pdf – muodossa koneella. Voit täyttää siihen välittömästi sopimuksen osapuolien perustiedot ja tulostaa sen sitten allekirjoitettavaksi. Lataaminen on ilmaista, eikä vaadi rekisteröintiä.

Lataa täältä työsopimusmalli.

Työsopimus esimerkki

Haluatko tutustua valmiiseen työsopimukseen ja katsoa siitä esimerkkiä? Olemme laatineet sinua varten työsopimus esimerkin, jota voit hyödyntää kun olet itse laatimassa sopimusta tai haluat tarkistaa tulevan sopimuksesi asioita.

Tutustu esimerkki työsopimukseen tarkemmin.

Määräaikainen työsopimus

allekirjoitus

 

Määräaikainen työsopimus on voimassa tietyn ajanjakson tai kunnes sopimuksessa sovittu työ saadaan valmiiksi. Työsopimusta ei silloin tarvitset irtisanoa tai purkaa vaan se päättyy automaattisesti tähän pisteeseen. Sopimusta ei voi irtisanoa laisinkaan, ellei siitä ole erikseen sovittu. Työsopimuksen voi kuitenkin purkaa, jos toinen osapuoli on rikkonut sopimusta, lakia tai velvollisuuksiaan toista osapuolta kohtaan.

Lue lisää määräaikaisesta työsopimuksesta.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on nimensä mukaisesti voimassa kunnes toinen sopijaosapuoli sen irtisanoo tai purkaa. Se on yleisin Suomessa käytetyin sopimusmuoto. Sopimuksesta tulee ilmetä yleiset työsuhteen ehdot ja velvollisuudet.

Lue lisää toistaiseksi voimassaolevasta työsopimuksesta.

Suullinen työsopimus

On mahdollista tehdä myös suullinen työsopimus. Yleinen käytäntö on kuitenkin tehdä jonkilainen kirjallinen dokumentti aiheesta, nykyisin myös sähköiset sopimukset yleistyvät. Tärkeää olisi molempien osapuolien oikeusturvan kannalta, että asioista olisi sovittu selkeästi ja siitä sopimuksesta olisi kummallakin osapuolella näyttöä. Silloin kirjallinen työsopimus on paras vaihtoehto.

Mikäli suullinen sopimus kestää yli kuukauden ajan, tulee työnantajan ilmoittaa työntekijälle sopimuksen yleisistä ehdoista:

 • Työnteon alkamisajankohta
 • Työntekopaikka
 • Työsuhteen muoto ja kesto
 • Mahdollinen koeaika 
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työaika 
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Vuosiloman määräytyminen 
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen
 • Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste

Tarkenna tietoasi suullisesta työsopimuksesta.

Katso video työsopimuksen tekemisestä

Seuraa artikkeleita työsopimuksesta

Voit seurata erilaista ja kattavaa tietoa työsopimuksista laittamalla kirjainmerksi artikkelit-sivumme. Julkaisemme lähes viikottain uutta tietoa sekä työntekijöille, että työnantajille. Kaikki tieto on ilmaista.

Seuraa artikkeleita täältä.

Lisää tietoa työsopimuksesta

Voit lukea lukuisia ohjeita eri asioihin, jotka liittyvät työsopimukseen, sen tekemiseen ja irtisanomiseen. Kaikki tieto löytyy kootusti yhden sivun alta.

Lue paljon lisää tietoa työsopimuksesta artikkeleidemme arkistoista.