Työsopimuspohja

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena. Haluamme tarjota sinulle valmiin työsopimuspohjan ladattavaksi. Voit hyödyntää sitä olit sitten työnantaja tai työntekijä.

Sopimus on saatavissa helposti pdf – muodossa koneella. Voit täyttää siihen välittömästi sopimuksen osapuolien perustiedot ja tulostaa sen sitten allekirjoitettavaksi. Lataaminen on ilmaista, eikä vaadi rekisteröintiä.

Lataa työsopimuspohja

 


Työsopimuspohja on hyvä, kun luodaan uutta työsopimusta. Hyvä työsopimuspohja sisältää työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika. Netti on pullollaan hyviä työsopimuspohjia, ja yrityksellä voi olla myös oma työsopimuspohja jota se käyttää.

Työsopimuspohja on hyvä käydä läpi työntekijän ja työnantajan välillä ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti, kuitenkin on suositeltavaa tehdä sopimus kirjallisena, jotta väärinkäsityksiltä myöhemmin vältyttäisiin. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, tai toistaiseksi voimassa olevana. Mikäli työsopimus on määräaikainen, tulee työsopimuksessa lukea myös määräaikaisuuden syy. Kummassakin työsopimuksen mallissa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, mutta maksimissaan neljä kuukautta. Koeajan maksimipituus voi olla neljä kuukautta ja alle kahdeksan kuukautta kestävissä työsopimuksissa maksimissaan puolet työsopimuksen pituudesta. Mikäli työsopimuksessa ei ole mainintaa koeajasta, ei sitä silloin ole.

Määräaikainen työsopimus on voimassa vain sovitun määräajan ja sitoo sopimuksen osapuolia koko tämän ajan, ja voidaan solmia työnantajan puolelta vain perustelluista syistä, näitä syitä voivat olla esimerkiksi sijaisuus tai kausiluontoisuus. Jos työvoiman tarve kasvaa jatkuvaksi, on sovittava toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Määräaikaista työsopimusta ei kumpikaan osapuoli voi irtisanoa ennen sopimuskauden loppua. Määräaikainen työsopimus voidaan purkaa, jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa työntekijän toimesta koska vain, ja irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti. Irtisanomisaika on työsopimuksesta ja työskentelyn pituudesta riippuvainen. Mikäli jompikumpi sopimuksen osapuoli rikkoo työsopimuksen irtisanomisaikaa, on se korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.

Hyvä työsopimuspohja sisältää yksinkertaisimmillaan tiedot työsopimuksen kestoajasta, osapuolista ja heidän tiedoistaan, työsuhteen laadun, koeajan, työntekopaikan, työtehtävät, sovellettavan työehtosopimuksen, palkan ja säännöllisen työajan. Työsopimusta tehdään aina kaksi kappaletta, yksi työnantajalle ja yksi työntekijälle.