Työehtosopimuslaki

Laissa sanotaan melko monenlaisia asioita työehtosopimuksista. Tässä artikkelissa on tiivistettynä pääkohdat. Mikä on työehtosopimus? Työehtosopimus on lain mukaan sopimus, jonka yksi tai useampi työantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäyhdistyksen kanssa. Siinä sovitaan ehdoista, joita on työsopimuksissa tai työsuhteissa noudatettava. Sellaisen työehtosopimuksen, jota ei ole tehty määräajaksi voi irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta.…

Continue Reading →