Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia…

Continue Reading →

Työsopimus esimerkki

Tässä esimerkki työsopimuksesta joka on täytetty. Kyseessä oleva esimerkki on fiktiivinen ja käytetyn pohjan voit ladata itsellesi täältä.

Continue Reading →

Työsopimuksen päättäminen

Tässä artikkelissa katsomme kuinka työsopimuksen päättäminen tapahtuu. Päättämiseen vaikuttaa oletko määräaikaisessa vai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Löydät tästä kirjoituksesta ohjeet molempien sopimuksien päättämiseen. Työsopimuksen päättäminen Työsopimuksen päättäminen voi tapahtu muutamilla eri tavoilla riippuen sopimuksen laadusta. Yleisin tapa on irtisanoutuminen toisen sopimusosapuolen halusta. Työsopimuksen voi myös purkaa tietyillä periaatteilla, milloin irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa. Sopimus voi…

Continue Reading →

Työsopimuksen irtisanomisaika

Oletko irtisanomassa työsopimuksen? Tarkista sinua koskevat irtisanomisajat. Listasimme sekä työntekijää, että työnantajaa koskevat irtisanomisajat. Työsopimus irtisanomisaika Kun työsopimukseen on merkitty irtisanomisaika, sopimus voidaan irtisanoa kumman tahansa sopimusosapuolen toimesta. Työnantajalla ja työntekijällä voi olla sopimuksesta tai työehtosopimuksesta johtuen erilaiset irtisanomisajat. Yleensä työnantajan irtisanoessa työsuhteen, noudatetaan pidempää irtisanomisaikaa. Lain mukaan työntekijän irtisanomisaika ei voi olla työnantajan irtisanomisaikaa…

Continue Reading →

Työehtosopimus

Haluatko tietää mitä työehtosopimus tarkoittaa tai sisältää? Kokosimme kattavan artikkelin aiheesta sekä työnantajille, että työntekijöille. Nämä työehtosopimukseen liittyvät asiat jokaisen tulisi tietää. Työehtosopimus Työehtosopimus (lyhennetään nimellä TES) on työntekijäjärjestöjen sekä työnantajien järjestöjen tai työnantajan välinen sopimus. Se tehdään alakohtaisesti. Siinä määritellään työehdoista, kuten palkoista, lomista, työajoista sekä muista velvollisuuksista ja eduista. Nämä sopimukset tehdään usein palkansaajan…

Continue Reading →

Työsopimus

Tässä artikkelissa teemme katsauksen työsopimukseen. Saat yleistiedot sopimuksen sisällöstä, solmimisesta ja päättämisestä. Voit myös ladata valmiin työsopimusmallin käyttöösi tai esimerkiksi. Työsopimus Työsopimus on sopimus, joka voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai nykyisin myös sähköisesti. Siinä työntekijä ja työnantaja sitoutuvat sopimukset ehtoihin, joilla sovitaan työntekijän työnteosta työnantajalle palkkaa sekä muita etuja vastaan. Sopimuksessa toki määritellään tarkemmin myös…

Continue Reading →

Työsopimuksen sisältö

Kiinnostaako työsopimuksen laatiminen? Tässä artikelissa katsotaan mitä kaikkea työsopimuksen täytyy sisältää. Voit myös ladata valmiin työsopimusmallin, jos haluat tehdä asiat helpoksi itsellesi. Työsopimuksen sisältö Työsopimuksessa täytyy ilmoittaa tiettyjä sopimusosapuolien yhteisesti sopimia asioita. Niistä tulee ilmetä sekä oikeudet, edut ja velvollisuudet, mitkä sitovat sekä työnantajaa, että työntekijää. Työsopimuksen sisällön ilmoittaminen työntekijälle on pakollista, kun työsopimus kestää…

Continue Reading →

Työsopimuslaki

Tästä artikkelista löydät tiivistettynä työsopimuslain ydinkohdat. Tämä artikkeli on erinäisiä poimintoja työsopimuslaista ja sisältää vain muutaman pääkohdan. Koko lain kaikkine pykälineen löydät Finlexin sivuilta. Mikä on työsopimus? Työsopimus on dokumentti, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Lakia on noudatettava, vaikka…

Continue Reading →

Suullinen työsopimus

Työsopimuksen voi tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Yllättävää kyllä, kirjallinen muoto on yleensä suosituin. Jos kyseessä on keikkaluontoinen työ, työkeikoista voidaan sopia aika nopeasti puhelimessa ja lappua ei kannata aina kirjoittaa erikseen. Lain edessä kaikki erilaiset työn sopimismuodot ovat yhtä päteviä. Suullisen työsopimuksen heikkous on kuitenkin se, että yksityiskohtia on vaikea muistaa ja yleensä vielä…

Continue Reading →

Työehtosopimuslaki

Laissa sanotaan melko monenlaisia asioita työehtosopimuksista. Tässä artikkelissa on tiivistettynä pääkohdat. Mikä on työehtosopimus? Työehtosopimus on lain mukaan sopimus, jonka yksi tai useampi työantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäyhdistyksen kanssa. Siinä sovitaan ehdoista, joita on työsopimuksissa tai työsuhteissa noudatettava. Sellaisen työehtosopimuksen, jota ei ole tehty määräajaksi voi irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta.…

Continue Reading →

Page 2 of 3