Työsuhteen irtisanomisilmoitus

Työsuhteen irtisanomisilmoitus käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työskentely jatkuu työntekijän puolelta normaalisti ja työntekijä on edelleen oikeutettu työpaikan luontoisetuihin. Työsuhteen irtisanomisilmoitus olisi hyvä toimittaa työnantajalle kirjallisesti, jotta myöhemmin ilmoitus pystytään näyttämään todeksi. Ilmoituksen toimittamista suositellaan henkilökohtaisesti, kuitenkin mikäli tämä ei ole mahdollista, on myös mahdollista toimittaa irtisanomisilmoitus sähköisesti tai kirjeenä, tällaisissa tilanteissa sen katsotaan saapuneeksi viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Kun työsuhteen irtisanomisilmoitus on toimitettu, käynnistyy irtisanomisaika. Irtisanomisajan aikana työskentely jatkuu edelleen normaalisti ja ajalta maksetaan normaali palkka. Irtisanoutumista työntekijän puolelta tehtäessä ei tarvitse perustella, sen sijaan työnantajalla on oltava pätevät perusteet. Irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Työsuhteen irtisanomisilmoitus tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ilman perusteita. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhteen irtisanomisilmoitus on siis syytä toimittaa kirjallisesti ja henkilökohtaisesti työnantajalle tai hänen edustajalleen. Mikäli ilmoituksen toimittaminen ei onnistu henkilökohtaisesti, on työsopimuksen irtisanomisilmoitus mahdollista toimittaa myös sähköisesti tai kirjeellä. Näissä tapauksissa tiedon katsotaan tulleen työnantajan tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Leave A Response