Työehtosopimuslaki

Laissa sanotaan melko monenlaisia asioita työehtosopimuksista. Tässä artikkelissa on tiivistettynä pääkohdat Työehtosopimus on lain mukaan sopimus, jonka yksi tai useampi työantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäyhdistyksen kanssa. Siinä sovitaan ehdoista, joita on työsopimuksissa tai työsuhteissa on noudatettava. Sellaisen työehtosopimuksen mitä ei ole tehty määräajaksi voi irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta. Irtisanomisaika on kolme…

Lue kirjoitus →

Määräaikainen työsopimus

Kun puhutaan ”vakityöstä” tai ”vakiduunista” silloin kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Määräaikainen työsopimus eroaa toistaseksi voimassa olevasta työsopimuksesta niin, että silloin työantajan ja työntekijän välisen sopimuksen on tarkoitus kestää vain määrätyn kalenteriajan. Siitä siis termi määräaikainen työsopimus Määräaikainen työsopimus on toistakseksi olevaa työsopimusta järeämpi siinä mielessä, että kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa sopimusta. Työnantaja ei…

Lue kirjoitus →

Työaikalaki

Työaikalaki on työaikaa koskettava yleislaki. Poikkeuksia tietysti on ja säännöksiä aiheesta löytyy esimerkiksi EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevassa asetuksessa, nuorista työntekijöistä annetussa laissa, kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetussa laissa, merityöaikalaissa ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetussa laissa. Työaikalakia sovelletaan julkisella ja yksityisellä sektorilla virka- tai työsuhteessa tehtäviin töihin. Työaika Lain mukaan säännöllinen työaika on maksimissaan kahdeksan tuntia…

Lue kirjoitus →

Page 3 of 3